สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   33  
2 Nov 2022   37  
3 Nov 2022   31  
4 Nov 2022   27  
5 Nov 2022   31  
6 Nov 2022   42  
7 Nov 2022   33  
8 Nov 2022   38  
9 Nov 2022   31  
10 Nov 2022   34  
11 Nov 2022   41  
12 Nov 2022   24  
13 Nov 2022   27  
14 Nov 2022   43  
15 Nov 2022   28  
16 Nov 2022   24  
17 Nov 2022   30  
18 Nov 2022   37  
19 Nov 2022   38  
20 Nov 2022   25  
21 Nov 2022   25  
22 Nov 2022   25  
23 Nov 2022   31  
24 Nov 2022   31  
25 Nov 2022   22  
26 Nov 2022   22  
27 Nov 2022   22  
28 Nov 2022   39  
29 Nov 2022   31  
30 Nov 2022   22