สถานที่ตั้ง

72/144 หมู่ 11 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร

+66 84 146 4345

อีเมล

kitaun@yahoo.com