สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   33  
2 Oct 2022   31  
3 Oct 2022   23  
4 Oct 2022   23  
5 Oct 2022   17  
6 Oct 2022   36  
7 Oct 2022   29  
8 Oct 2022   33  
9 Oct 2022   27  
10 Oct 2022   42  
11 Oct 2022   38  
12 Oct 2022   36  
13 Oct 2022   25  
14 Oct 2022   33  
15 Oct 2022   32  
16 Oct 2022   42  
17 Oct 2022   34  
18 Oct 2022   39  
19 Oct 2022   41  
20 Oct 2022   21  
21 Oct 2022   29  
22 Oct 2022   27  
23 Oct 2022   34  
24 Oct 2022   32  
25 Oct 2022   36  
26 Oct 2022   39  
27 Oct 2022   36  
28 Oct 2022   32  
29 Oct 2022   31  
30 Oct 2022   36  
31 Oct 2022   33