สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   19  
2 Dec 2022   20  
3 Dec 2022   31  
4 Dec 2022   17  
5 Dec 2022   28  
6 Dec 2022   30  
7 Dec 2022   33  
8 Dec 2022   35  
9 Dec 2022   24  
10 Dec 2022   27  
11 Dec 2022   5  
12 Dec 2022   24  
13 Dec 2022   31  
14 Dec 2022   36  
15 Dec 2022   23  
16 Dec 2022   36  
17 Dec 2022   27  
18 Dec 2022   25  
19 Dec 2022   31  
20 Dec 2022   18  
21 Dec 2022   33  
22 Dec 2022   32  
23 Dec 2022   25  
24 Dec 2022   35  
25 Dec 2022   30  
26 Dec 2022   20  
27 Dec 2022   31  
28 Dec 2022   27  
29 Dec 2022   21  
30 Dec 2022   17  
31 Dec 2022   27