สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   0  
2 Feb 2022   0  
3 Feb 2022   0  
4 Feb 2022   0  
5 Feb 2022   1  
6 Feb 2022   0  
7 Feb 2022   1  
8 Feb 2022   17  
9 Feb 2022   40  
10 Feb 2022   42  
11 Feb 2022   49  
12 Feb 2022   37  
13 Feb 2022   38  
14 Feb 2022   34  
15 Feb 2022   32  
16 Feb 2022   32  
17 Feb 2022   41  
18 Feb 2022   28  
19 Feb 2022   33  
20 Feb 2022   35  
21 Feb 2022   37  
22 Feb 2022   35  
23 Feb 2022   38  
24 Feb 2022   44  
25 Feb 2022   45  
26 Feb 2022   58  
27 Feb 2022   61  
28 Feb 2022   54