สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   53  
2 Apr 2022   58  
3 Apr 2022   61  
4 Apr 2022   62  
5 Apr 2022   51  
6 Apr 2022   45  
7 Apr 2022   55  
8 Apr 2022   57  
9 Apr 2022   47  
10 Apr 2022   55  
11 Apr 2022   56  
12 Apr 2022   57  
13 Apr 2022   51  
14 Apr 2022   49  
15 Apr 2022   45  
16 Apr 2022   50  
17 Apr 2022   43  
18 Apr 2022   46  
19 Apr 2022   47  
20 Apr 2022   49  
21 Apr 2022   47  
22 Apr 2022   55  
23 Apr 2022   48  
24 Apr 2022   43  
25 Apr 2022   44  
26 Apr 2022   56  
27 Apr 2022   50  
28 Apr 2022   52  
29 Apr 2022   46  
30 Apr 2022   35