สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   40  
2 May 2022   38  
3 May 2022   46  
4 May 2022   54  
5 May 2022   46  
6 May 2022   43  
7 May 2022   40  
8 May 2022   44  
9 May 2022   46  
10 May 2022   46  
11 May 2022   54  
12 May 2022   38  
13 May 2022   49  
14 May 2022   30  
15 May 2022   41  
16 May 2022   43  
17 May 2022   41  
18 May 2022   40  
19 May 2022   38  
20 May 2022   46  
21 May 2022   46  
22 May 2022   42  
23 May 2022   46  
24 May 2022   44  
25 May 2022   36  
26 May 2022   39  
27 May 2022   45  
28 May 2022   47  
29 May 2022   45  
30 May 2022   48  
31 May 2022   40