สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   38  
2 Jun 2022   56  
3 Jun 2022   134  
4 Jun 2022   44  
5 Jun 2022   40  
6 Jun 2022   44  
7 Jun 2022   33  
8 Jun 2022   45  
9 Jun 2022   40  
10 Jun 2022   61  
11 Jun 2022   63  
12 Jun 2022   49  
13 Jun 2022   58  
14 Jun 2022   64  
15 Jun 2022   40  
16 Jun 2022   34  
17 Jun 2022   42  
18 Jun 2022   37  
19 Jun 2022   28  
20 Jun 2022   34  
21 Jun 2022   23  
22 Jun 2022   20  
23 Jun 2022   35  
24 Jun 2022   39  
25 Jun 2022   23  
26 Jun 2022   42  
27 Jun 2022   43  
28 Jun 2022   39  
29 Jun 2022   37  
30 Jun 2022   57