สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   63  
2 Jul 2022   57  
3 Jul 2022   55  
4 Jul 2022   62  
5 Jul 2022   66  
6 Jul 2022   60  
7 Jul 2022   54  
8 Jul 2022   56  
9 Jul 2022   45  
10 Jul 2022   45  
11 Jul 2022   55  
12 Jul 2022   64  
13 Jul 2022   50  
14 Jul 2022   52  
15 Jul 2022   60  
16 Jul 2022   44  
17 Jul 2022   39  
18 Jul 2022   48  
19 Jul 2022   47  
20 Jul 2022   50  
21 Jul 2022   43  
22 Jul 2022   52  
23 Jul 2022   38  
24 Jul 2022   46  
25 Jul 2022   56  
26 Jul 2022   42  
27 Jul 2022   36  
28 Jul 2022   37  
29 Jul 2022   45  
30 Jul 2022   47  
31 Jul 2022   46