สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   43  
2 Aug 2022   43  
3 Aug 2022   31  
4 Aug 2022   21  
5 Aug 2022   47  
6 Aug 2022   19  
7 Aug 2022   37  
8 Aug 2022   33  
9 Aug 2022   28  
10 Aug 2022   28  
11 Aug 2022   33  
12 Aug 2022   39  
13 Aug 2022   37  
14 Aug 2022   34  
15 Aug 2022   50  
16 Aug 2022   37  
17 Aug 2022   21  
18 Aug 2022   25  
19 Aug 2022   26  
20 Aug 2022   23  
21 Aug 2022   19  
22 Aug 2022   28  
23 Aug 2022   50  
24 Aug 2022   31  
25 Aug 2022   41  
26 Aug 2022   42  
27 Aug 2022   42  
28 Aug 2022   36  
29 Aug 2022   40  
30 Aug 2022   31  
31 Aug 2022   30