สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   34  
2 Sep 2022   42  
3 Sep 2022   45  
4 Sep 2022   53  
5 Sep 2022   45  
6 Sep 2022   42  
7 Sep 2022   51  
8 Sep 2022   55  
9 Sep 2022   38  
10 Sep 2022   44  
11 Sep 2022   23  
12 Sep 2022   37  
13 Sep 2022   31  
14 Sep 2022   32  
15 Sep 2022   18  
16 Sep 2022   34  
17 Sep 2022   27  
18 Sep 2022   34  
19 Sep 2022   31  
20 Sep 2022   40  
21 Sep 2022   31  
22 Sep 2022   33  
23 Sep 2022   39  
24 Sep 2022   18  
25 Sep 2022   24  
26 Sep 2022   32  
27 Sep 2022   35  
28 Sep 2022   23  
29 Sep 2022   40  
30 Sep 2022   34